Meer over Liefde, relaties en seksualiteit

Kinderen en... liefde, relaties en seksualiteit

Kunnen omgaan met elkaar en met liefde en seksualiteit horen bij elkaar

Het is vaak lastig om met kinderen te praten over liefde, vriendschap, seksualiteit, weerbaarheid en dat ook nog open en bloot in de groep. Toch horen ook deze onderwerpen bij het leven en bij de algemene ontwikkeling van kinderen. Volgens ons horen ze bij sociaal gedrag en sociale vaardigheden: het kunnen omgaan met elkaar in alle opzichten en het kunnen omgaan met liefde, relaties en seksualiteit.

Gemengde gevoelens

Een onderwerp als liefde of seksualiteit komt niet of nauwelijks voor bij lessen of trainingen sociale vaardigheden. Liggen deze onderwerpen in een taboesfeer? Of horen ze alleen thuis in de opvoedsituatie buiten de school? De onderwerpen roepen heel verschillende en bovendien vaak gemengde gevoelens op.
Kinderen en… liefde, relaties en seksualiteit biedt materiaal om in de verschillende groepen aansluitend bij de ontwikkeling van kinderen met dit thema aan de slag te gaan. Het bestaat uit een lesmap met katernen en het prentenboek Saar en Jop.

Onderwerpen als liefde, vriendschap en seksualiteit kunnen goed met kinderen besproken worden. Kinderen verkennen en ontdekken het terrein van liefde, relaties en seksualiteit in hun eigen tempo en wanneer zij daar zelf aan toe zijn. Ze beleven hun seksuele gevoelens heel anders dan volwassenen dat doen. Als je uitgaat van het standpunt dat seksualiteit niet alleen iets is wat hoort bij volwassenen (geslachtsgemeenschap), maar ook bij de ontwikkeling van ieder kind, ieder mens, dan hoort het ook bij kinderen thuis. En dan dus ook in de school, waar per slot van rekening de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

Opzet van de lessen

De lessen in de uitgave Kinderen en… liefde, relaties en seksualiteit gaan dan ook uit van realistische situaties en ervaringen en behandelen verschillende onderwerpen aan de hand van een filosofisch gesprek. Bij de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van kinderen. Het filosofisch gesprek is de basis van iedere les voor elke bouw. Het voeren van een filosofisch gesprek wordt in deze handleiding uitgebreid en duidelijk uitgelegd.